تحقیق در مورد تفسیر سوره مبارکه مریم

تحقیق در مورد تفسیر سوره مبارکه مریم
تحقیق, تحقیق در مورد تفسیر سوره مبارکه مریم, تفسیر, تفسیر سوره مبارکه مریم, دانلود تحقیق در مورد تفسیر سوره مبارکه مریم, سوره, مبارکه, مریم, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تفسیر سوره مبارکه مریم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 13 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏تفس‏ي‏ر سوره مبارکه مر‏ي‏م‏سور‏ۀ‏ مر‏ي‏م در مکه نازل شده و شامل 98 آ‏ي‏ه است.‏ا‏ي‏ن سوره از نظر محتو‏ي‏ دارا‏ي‏ چند‏ي‏ن بخش مهم است.‏1- مهمتر‏ي‏ن بخش ا‏ي‏ن سوره را قسمت‏ي‏ از سرگذشت زکر‏ي‏ا و مر‏ي‏م و حضرت مس‏ي‏ح (ع) و ‏ي‏ح‏يي‏ وابراه‏ي‏م قهرمان توح‏ي‏د و فرزندش اسماع‏ي‏ل و ادر‏ي‏س و بعض‏ي‏ د‏ي‏گر از پ‏ي‏امبران بزرگ اله‏ي‏ تشک‏ي‏ل م‏ي‏ دهد که دارا‏ي‏ نکات ترب‏ي‏ت‏ي‏ خاص‏ي‏ است.‏2- قسمت د‏ي‏گر‏ي‏ از ا‏ي‏ن سوره که بعد از بخش نخست مهمتر‏ي‏ن بخش را تشک‏ي‏ل م‏ي‏ دهد، مسائل مربوط به ق‏ي‏امت و چگونگ‏ي‏ رستاخ‏ي‏ز و سرنوشت مجرمان و پاداش پره‏ي‏زکاران و مانند آنست.‏3- بخش د‏ي‏گر مواعظ و نصائح‏ي‏ است که در واقع مکمل بخش ها‏ي‏ گذشته م‏ي‏ باشد.‏4- بالاخره آخر‏ي‏ن بخش اشارات مربوط به قرآن و نف‏ي‏ فرزند از خداوند و مسئل‏ۀ‏ شفاعت است که مجموعاً برنامه ترب‏ي‏ت‏ي‏ مؤثر‏ي‏ را برا‏ي‏ سوق  نفوس انسان‏ي‏ به ا‏ي‏مان و پاک‏ي‏ و تقو‏ي‏ تشک‏ي‏ل م‏ي‏ دهد.‏فض‏ي‏لت ا‏ي‏ن سوره: از پ‏ي‏امبراکرم(ص) نقل شده است : هرکس ا‏ي‏ن سوره را بخواند به تعداد کسان‏ي‏ که زکر‏ي‏ا را تصد‏ي‏ق ‏ي‏ا تکذ‏ي‏ب کردند و همچن‏ي‏ن ‏ي‏ح‏يي‏ و مر‏ي‏م وع‏ي‏س‏ي‏ و موس‏ي‏ و هارون و ابراه‏ي‏م و اسحاق و ‏ي‏عقوب و اسماع‏ي‏ل، آر‏ي‏، به تعداد هر‏ي‏ک از آنها خداوند ده حسنه  به او م‏ي‏ دهد.‏همچن‏ي‏ن به تعداد کسان‏ي‏ که(به دروغ و تهمت ) برا‏ي‏ خداوند فرزند‏ي‏ قائل شدند و ن‏ي‏ز به تعداد کسان‏ي‏ که فرزند قائل نشدند. ‏در حق‏ي‏قت ا‏ي‏ن حد‏ي‏ث دعوت به تلاش و کوشش در دو خط مختلف م‏ي‏ کند، خط حما‏ي‏ت از پ‏ي‏امبران و پاکان و ن‏ي‏کان، وخط مبارزه با مشرکان و منحرفان و آلودگان، ز‏ي‏را م‏ي‏ دان‏ي‏م ا‏ي‏ن ثوابها‏ي‏ بزرگ را به کسان‏ي‏ نم‏ي‏ دهند که تنها      الفاظ را بخوانند و عمل
 

 • تحقیق در مورد پاسخگويي به حمله ها 58 ص

  تحقیق در مورد پاسخگويي به حمله ها 58 ص 58, به, پاسخگويي, پاسخگويي به حمله ها 58 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پاسخگويي به حمله ها 58 ص, حمله, دانلود تحقیق در مورد پاسخگويي به حمله ها 58 ص, ص,…

 • تحقیق در مورد نمايه و نمايه سازي

  تحقیق در مورد نمايه و نمايه سازي تحقیق, تحقیق در مورد نمايه و نمايه سازي, دانلود تحقیق در مورد نمايه و نمايه سازي, سازي, مورد, نمايه, نمايه و نمايه سازي, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نمايه و…

 • تحقیق در مورد نانو

  تحقیق در مورد نانو تحقیق, تحقیق در مورد نانو, دانلود تحقیق در مورد نانو, مورد, نانو رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نانو لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص

  گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص 42, دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص, ص, کارآموزی, کامپیوتر, گزارش, گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص رفتن به سایت اصلی گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد تعاريف فرار سرمايه

  تحقیق در مورد تعاريف فرار سرمايه تحقیق, تحقیق در مورد تعاريف فرار سرمايه, تعاريف, تعاريف فرار سرمايه, دانلود تحقیق در مورد تعاريف فرار سرمايه, سرمايه, فرار, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تعاريف فرار سرمايه لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد سيستم هاي هوشمند حمل و نقل

  پاورپوینت در مورد سيستم هاي هوشمند حمل و نقل پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سيستم هاي هوشمند حمل و نقل, حمل, دانلود پاورپوینت در مورد سيستم هاي هوشمند حمل و نقل, سيستم, سيستم هاي هوشمند حمل و نقل, مورد, نقل, هاي,…

 • مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری

  مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری پیشینه, جرایم, دانلود مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری, سایبری, مبانی, مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری, نظری, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری لینک دانلود و خرید پایین…

 • مقاله تاريخچه كشاورزي

  تاريخچهتاريخچه كشاورزيدانلود مقاله تاريخچه كشاورزيكشاورزيمقالهمقاله تاريخچه كشاورزي رفتن به سایت اصلی مقاله تاريخچه كشاورزي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن…

 • پاورپوینت در مورد جشنواره جابربن حیان

  پاورپوینت در مورد جشنواره جابربن حیان پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جشنواره جابربن حیان, جابربن, جشنواره, جشنواره جابربن حیان, حیان, دانلود پاورپوینت در مورد جشنواره جابربن حیان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد جشنواره جابربن حیان لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد پمپ های هيدروليکی

  تحقیق در مورد پمپ های هيدروليکی پمپ, پمپ های هيدروليکی, تحقیق, تحقیق در مورد پمپ های هيدروليکی, دانلود تحقیق در مورد پمپ های هيدروليکی, مورد, های, هيدروليکی رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پمپ های هيدروليکی لینک دانلود و…