تحقیق در مورد تفسیر سوره مبارکه مریم

تحقیق در مورد تفسیر سوره مبارکه مریم
تحقیق, تحقیق در مورد تفسیر سوره مبارکه مریم, تفسیر, تفسیر سوره مبارکه مریم, دانلود تحقیق در مورد تفسیر سوره مبارکه مریم, سوره, مبارکه, مریم, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تفسیر سوره مبارکه مریم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 13 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏تفس‏ي‏ر سوره مبارکه مر‏ي‏م‏سور‏ۀ‏ مر‏ي‏م در مکه نازل شده و شامل 98 آ‏ي‏ه است.‏ا‏ي‏ن سوره از نظر محتو‏ي‏ دارا‏ي‏ چند‏ي‏ن بخش مهم است.‏1- مهمتر‏ي‏ن بخش ا‏ي‏ن سوره را قسمت‏ي‏ از سرگذشت زکر‏ي‏ا و مر‏ي‏م و حضرت مس‏ي‏ح (ع) و ‏ي‏ح‏يي‏ وابراه‏ي‏م قهرمان توح‏ي‏د و فرزندش اسماع‏ي‏ل و ادر‏ي‏س و بعض‏ي‏ د‏ي‏گر از پ‏ي‏امبران بزرگ اله‏ي‏ تشک‏ي‏ل م‏ي‏ دهد که دارا‏ي‏ نکات ترب‏ي‏ت‏ي‏ خاص‏ي‏ است.‏2- قسمت د‏ي‏گر‏ي‏ از ا‏ي‏ن سوره که بعد از بخش نخست مهمتر‏ي‏ن بخش را تشک‏ي‏ل م‏ي‏ دهد، مسائل مربوط به ق‏ي‏امت و چگونگ‏ي‏ رستاخ‏ي‏ز و سرنوشت مجرمان و پاداش پره‏ي‏زکاران و مانند آنست.‏3- بخش د‏ي‏گر مواعظ و نصائح‏ي‏ است که در واقع مکمل بخش ها‏ي‏ گذشته م‏ي‏ باشد.‏4- بالاخره آخر‏ي‏ن بخش اشارات مربوط به قرآن و نف‏ي‏ فرزند از خداوند و مسئل‏ۀ‏ شفاعت است که مجموعاً برنامه ترب‏ي‏ت‏ي‏ مؤثر‏ي‏ را برا‏ي‏ سوق  نفوس انسان‏ي‏ به ا‏ي‏مان و پاک‏ي‏ و تقو‏ي‏ تشک‏ي‏ل م‏ي‏ دهد.‏فض‏ي‏لت ا‏ي‏ن سوره: از پ‏ي‏امبراکرم(ص) نقل شده است : هرکس ا‏ي‏ن سوره را بخواند به تعداد کسان‏ي‏ که زکر‏ي‏ا را تصد‏ي‏ق ‏ي‏ا تکذ‏ي‏ب کردند و همچن‏ي‏ن ‏ي‏ح‏يي‏ و مر‏ي‏م وع‏ي‏س‏ي‏ و موس‏ي‏ و هارون و ابراه‏ي‏م و اسحاق و ‏ي‏عقوب و اسماع‏ي‏ل، آر‏ي‏، به تعداد هر‏ي‏ک از آنها خداوند ده حسنه  به او م‏ي‏ دهد.‏همچن‏ي‏ن به تعداد کسان‏ي‏ که(به دروغ و تهمت ) برا‏ي‏ خداوند فرزند‏ي‏ قائل شدند و ن‏ي‏ز به تعداد کسان‏ي‏ که فرزند قائل نشدند. ‏در حق‏ي‏قت ا‏ي‏ن حد‏ي‏ث دعوت به تلاش و کوشش در دو خط مختلف م‏ي‏ کند، خط حما‏ي‏ت از پ‏ي‏امبران و پاکان و ن‏ي‏کان، وخط مبارزه با مشرکان و منحرفان و آلودگان، ز‏ي‏را م‏ي‏ دان‏ي‏م ا‏ي‏ن ثوابها‏ي‏ بزرگ را به کسان‏ي‏ نم‏ي‏ دهند که تنها      الفاظ را بخوانند و عمل
 

 • مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز 1996

  (CBM)1996)پاینزدانلود مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز 1996دلزدگیزناشوییمقیاسمقیاس دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز 1996 رفتن به سایت اصلی مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز 1996 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد تعميرات و نگهداري خودروهاي بنزيني

  تحقیق در مورد تعميرات و نگهداري خودروهاي بنزيني بنزيني, تحقیق, تحقیق در مورد تعميرات و نگهداري خودروهاي بنزيني, تعميرات, تعميرات و نگهداري خودروهاي بنزيني, خودروهاي, دانلود تحقیق در مورد تعميرات و نگهداري خودروهاي بنزيني, مورد, نگهداري, و رفتن به سایت…

 • روابط کار در سازمان

  دانلود روابط کار در سازماندرروابطروابط کار در سازمانسازمانکار رفتن به سایت اصلی روابط کار در سازمان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 38 اسلاید  قسمتی…

 • تحقیق در مورد شركت سهامي خدمات مهندسي آب و برقنيروگاه 130 ص

  تحقیق در مورد شركت سهامي خدمات مهندسي آب و برقنيروگاه 130 ص 130, آب, برقنيروگاه, تحقیق, تحقیق در مورد شركت سهامي خدمات مهندسي آب و برقنيروگاه 130 ص, خدمات, دانلود تحقیق در مورد شركت سهامي خدمات مهندسي آب و برقنيروگاه…

 • پاورپوینت در مورد مخابرات دیجیتال جلسه 1

  پاورپوینت در مورد مخابرات دیجیتال جلسه 1 1, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مخابرات دیجیتال جلسه 1, جلسه, دانلود پاورپوینت در مورد مخابرات دیجیتال جلسه 1, دیجیتال, مخابرات, مخابرات دیجیتال جلسه 1, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مخابرات…

 • پاورپوینت در مورد کارگاه آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی

  پاورپوینت در مورد کارگاه آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی آشنایی, آموزشی, با, بهداشتی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کارگاه آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی, دانلود پاورپوینت در مورد کارگاه آموزشی شغل شناسی, درمانی, کارگاه, کارگاه…

 • تحقیق در مورد اعداد فیثاقورثی

  تحقیق در مورد اعداد فیثاقورثی اعداد, اعداد فیثاقورثی, تحقیق, تحقیق در مورد اعداد فیثاقورثی, دانلود تحقیق در مورد اعداد فیثاقورثی, فیثاقورثی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اعداد فیثاقورثی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • مقاله فن آوري اطلاعات و ارتباطات

  آوريارتباطاتاطلاعاتدانلود مقاله فن آوري اطلاعات و ارتباطاتفنفن آوري اطلاعات و ارتباطاتمقالهمقاله فن آوري اطلاعات و ارتباطاتو رفتن به سایت اصلی مقاله فن آوري اطلاعات و ارتباطات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل…

 • تحقیق در مورد سازهای کششی

  تحقیق در مورد سازهای کششی تحقیق, تحقیق در مورد سازهای کششی, دانلود تحقیق در مورد سازهای کششی, سازهای, سازهای کششی, کششی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سازهای کششی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • مبانی وپیشینه نظری انگیزه کاری

  مبانی وپیشینه نظری انگیزه کاری انگیزه, دانلود مبانی وپیشینه نظری انگیزه کاری, کاری, مبانی, مبانی وپیشینه نظری انگیزه کاری, نظری, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی وپیشینه نظری انگیزه کاری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …